Thời báo Phố Wall, trong một bài điều tra đăng ngày, 23/04/2019, cho biết Bắc Kinh sử dụng các vệ tinh của Mỹ vào mục đích giám sát dân chúng và hỗ trợ quân đội kiểm soát Biển Đông.