- Nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm, người dân dựng rạp chặn trước cổng
- Bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975
- Rộ tin đồn đảo chính ở Thái Lan
- Đàm phán tường biên giới bế tắc, chính phủ Mỹ nguy cơ lại đóng cửa
- Mỹ chuẩn bị cho phép mở các chuyến bay thẳng từ Việt Nam