Mua nhầm xe ăn trộm; vất vả tìm khổ chủ và Tội ác tại các trại lao động Trung Quốc

Xã hội ngày nay dường như quá nghẹt thở, người ta có thể tranh chấp nhau chỉ vì một chút lợi nhỏ nhoi. Nhưng đâu đó, chúng ta vẫn có thể thấy được những hành động đẹp, như ánh bình minh tỏa sáng trong cuộc sống đầy tất bật này.