Dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành khắp nơi và đã xâm lấn đến cả Trung Nam Hải. Đấu đá nội bộ trong chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vốn đã căng thẳng thì nay lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Trên mạng liên tục truyền ra các tin tức về ‘điều binh’ và thanh trừng nội bộ.