“Hãy dạy cho con em chúng ta cách phân biệt đúng-sai”, Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump chia sẻ.