Nếu không mê tín rằng sự nghiệp sẽ thăng hoa trong tương lai, sao ta có thể nỗ lực mỗi ngày? Không mê tín vào những sản phẩm được quảng cáo trên truyền hình, sao bạn có thể quyết định mua chúng? Mê tín chẳng qua chỉ là việc đặt niềm tin vào một điều chúng ta chưa biết rõ. Nhưng đôi khi đó là việc cần thiết.