Máy bay gắn súng máy TIKAD - Có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt chiến tranh...