Lựa chọn nào cho Đài Loan trước sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông?