Hơn 10 năm qua, nữ giáo sư người Mỹ lặng lẽ tìm cách giúp đỡ những người bị hại ở cách bà nửa vòng trái đất.