Trong sắc xuân an hòa
Xin kính chúc mọi nhà
Một mùa Xuân tươi thắm
Trong hạnh phúc đầy ắp yêu thương