Tin cập nhật 17/10

---------

- 'Loạn mười hai sứ quân' trong quản lý đi lại giữa các địa phương

- Tiếp tục những câu chuyện bất tận trong hành trình gian khổ tìm đường về quê