“Bất kỳ ai cũng biết biết, nếu kẻ nào xem tàu sân bay Mỹ là mục tiêu tấn công, thì sau đó ‘cơn thịnh nộ của thần’ sẽ giáng xuống họ”. - Bry Bryan McGrath