Phần lớn các phương tiện truyền thông vừa qua, đã thay thế cử tri và chính phủ Hoa Kỳ, công bố ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden trúng cử, sau đó họ bắt đầu tung ra một loạt bình luận tấn công, để yêu cầu Tổng thống Trump thoái vị và chuyển giao quyền lực. Học giả Đường Thanh trong một bài đăng trên tờ Epoch Times tiếng Trung ngày 23/11 nhận định rằng nếu xem xét kỹ, các trình tự và thủ tục pháp luật liên quan ở Hoa Kỳ, thì việc làm này quả thật đã trái với Hiến pháp và vi phạm pháp luật.