Suốt 20 năm sự nghiệp múa của mình, tôi chưa bao giờ có thể hoàn thành một điệu múa sô lô chỉ trong vòng có 3 buổi chiều.

Là người tu luyện, tôi hiểu mỗi khó khăn đến chính là một thử thách phải vượt qua ,nhờ tu luyện mà tôi có được ý chí và một sức khỏe dẻo dai cho dù đã nghỉ múa 15 năm và tuổi đời cũng không còn trẻ