Lắng đọng đêm về số 741: Đời người: Đến ngẫu nhiên, đi tất nhiên và thuận theo tự nhiên