Lắng đọng đêm về số 607: Sai lầm của chúng ta: Nổi nóng với người thân, khoan dung với người lạ