Lắng đọng đêm về số 581: Mở miệng cười tan mọi oán thù, thị phi ân oán ắt hư vô