Lắng đọng đêm về số 580: Hỏi thế gian tình ái là chi, làm sao thoát khỏi bể tình sầu?