Ai đó nói yêu thương bạn, ai đó đã kết hôn với bạn, hai cái này hoàn toàn khác nhau.

Nói yêu, là người ấy có thể dừng lại để đi cùng bạn, nhưng họ vẫn không thay đổi cuộc hành trình của mình, lúc nào cũng có thể rời bạn mà đi.

Còn kết hôn, người ấy đã từ bỏ hành trình của riêng mình, và nguyện ý đi cùng bạn trên một con đường.

Vì vậy mới nói rằng, yêu rất dễ dàng, nhưng hôn nhân mới khó.