Một tín đồ sau khi lễ Phật ở Phật điện xong, lững thững bước đến hoa viên tản bộ, vừa khéo gặp được vị tăng nhân đang sửa sang lại hoa cỏ trong khuôn viên.

Tín đồ để ý thấy vị tăng nhân cầm kéo trên tay, lúc lên lúc xuống, tỉa bớt cành lá; hoặc nhổ cả gốc hoa trồng sang một cái chậu khác; hoặc là với một số cây đã khô héo, ông tưới nước bón phân, dành sự chăm sóc đặc biệt cho chúng.

Vị tín đồ không hiểu bèn hỏi: “Thiền sư làm vườn, ngài chăm sóc hoa cỏ, cớ sao lại tỉa bỏ những cành tốt đi, còn những cành khô lại tưới nước bón phân? Hơn nữa lại nhổ cây từ một chậu này lại trồng sang một chậu khác? Còn chỗ đất không có cây cối, hà tất phải cuốc đi cuốc lại? Làm vậy có phải phiền phức quá không?”.