Đàn ông say mê cái đẹp, ngưỡng một sự hiểu biết
nhưng sẽ chỉ muốn ở bên điều khiến họ thấy thoải mái nhất.
Phụ nữ đẹp quyến rũ
Phụ nữ thông minh thú vị
nhưng…
Phụ nữ biết điều mới là kẻ mạnh nhất.