Nhiều người lo ngại rằng với tiền lệ xử lý như vậy, trong xã hội sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những biến thái 200k đồng dạng như Đỗ Mạnh Hùng, mà các chị em phụ nữ sẽ khó có cách để tự bảo vệ được mình trước những hành vi đồi bại và xem thường nhân luân đạo đức như vậy!