Sau Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, có một vị quân nhân được gọi là “người đào thoát thứ hai”, mang theo nhiều thông tin bí mật liên quan tới chính quyền Bắc Kinh.

Hiện tại, vị quân nhân này đang được cơ quan an ninh của một quốc gia châu u bảo vệ. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng đã thu thập được một số thông tin do người này cung cấp về chương trình vũ khí sinh học của ĐCSTQ