Ngày nay trong dòng đời hối hả, ai ai cũng bận rộn, vội vàng, guồng sống căng thẳng khiến người ta đã không dành đủ thời gian riêng để chăm sóc thể chất và tinh thần của bản thân cho đến khi nhận ra rằng đã quá muộn.