Kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, Đại Kỷ Nguyên trân trọng gửi đến quý độc giả chương trình đặc biệt này với niềm tin mạnh mẽ vào sự thức tỉnh lương tri của con người, vào một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả những bản nhạc được dùng trong chương trình đều do học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Chúc tất cả mọi người bình an!