Kinh tế Mỹ tạo thêm 196,000 việc làm trong tháng 03/2019 vượt xa kỳ vọng, nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ và bùng nổ với tỷ lệ thất nghiệp thấp, tăng trưởng việc làm tiếp tục theo xu hướng và tiền lương tăng.