Khổng Tử nói thế gian có 5 điều xấu, điều đầu tiên bây giờ rất nhiều người làm

Một hôm, vua nước Lỗ hỏi Khổng Tử: “Xây nhà hướng Đông là không may mắn, phải vậy không?” Khổng Tử đã trả lời:“Ta nghe nói thiên hạ có 5 điều xấu, nhưng phòng xây hướng Đông cũng không nằm trong đó.”

Vậy 5 điều xấu mà Khổng Tử nhắc đến là gì?