Người trung thực có thể chịu thiệt trước mắt, nhưng những gì chờ đón họ là một tương lai tươi sáng và điều quan trọng nhất là họ sống thoải mái, an nhiên, tự tại, vô lo vô nghĩ, vì họ chẳng làm gì thẹn với lòng mình.