Trong xã hội ngày nay, do chịu ảnh hưởng ngày càng nặng của các học thuyết vô Thần, con người dần đánh mất đi bản chất lương thiện của mình.

Từ thuở xa xưa, con người luôn đề cao sự lương thiện và san sẻ, nhưng đến ngày nay, xã hội càng phát triển, khi đứng giữa những cám dỗ của lợi ích, con người dần trở nên ích kỷ.