Gần đây, phòng thí nghiệm Eurofins đã tiến hành một thí nghiệm và tìm thấy lượng lớn vi khuẩn, nấm mốc trong khẩu trang khi được đeo trong thời gian dài.