Nhiều quận ở Hồng Kông khởi xướng hoạt động "Viết thư cho bạn", mang hơi ấm đến những người trẻ đang bị bỏ tù.