Hồng Kông: Cảnh sát kéo lết người biểu tình trên đường