Hồng Kông: Cảnh sát cố tình quăng đầu người biểu tình vào dải phân cách bê tông