Hồng Kông: Cảnh sát cảnh báo cha mẹ sinh viên đừng khiêu khích họ