Ngày 15/11, một người mẹ dẫn con tham gia diễu hành với chủ đề "Điều tra bạo lực của cảnh sát, dừng sự dối trá của cảnh sát", bé gái dẫn đoàn diễu hành và hô các khẩu hiệu. Các cháu nhỏ từ tin tưởng chuyển sang sợ hãi cảnh sát.