Ngày nay, phần lớn mọi người thực sự mong muốn trở lại với các phương pháp tự nhiên, đi kèm với lối sống lành mạnh để tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại nhiều bệnh tật trong cuộc sống hàng ngày.