Vào ngày 9/11, Hội chợ pháp lý cộng đồng được tổ chức tại trường Cao đẳng Santa Ana ở tiểu bang California, nhằm giúp đỡ, tư vấn về các thủ tục pháp lý đã thu hút hàng trăm người đến tham dự.