Văn phòng của Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith cho biết chính quyền Trung Quốc đang cố gắng đe dọa ông và những người đưa ra các đề xuất pháp lý để hỗ trợ các nạn nhân COVID-19 nộp đơn kiện Bắc Kinh tại các tòa án Hoa Kỳ.