Đã bao lâu bạn chưa về với gia đình? Nơi bạn ở cách gia đình bao xa?
Xách ba lô lên và trở về khi còn có thể...