Hãng truyền thông lớn Fox News của Mỹ đăng phóng sự điều tra về nạn mổ cướp nội tạng do chính quyền Trung Quốc bảo trợ và thực thi.