Tối thứ Tư (18/12 giờ Mỹ, tức sáng 19/12 giờ Việt Nam), Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump là “Lạm dụng quyền lực” và “Cản trở Nghị viện”, theo Breitbart.