Hà Nội: Người phụ nữ tử vong trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2

 - Hàng nghìn người được ‘xả trạm’, ào ào đổ về Tây Nguyên trong đêm

- Hà Nội xét nghiệm COVID-19 miễn phí người ho, sốt, đau họng...

- Hà Nội: Người phụ nữ tử vong trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2