- Hà Nội lập chốt kiểm soát giáp ranh giữa các quận, tăng cường mật độ kiểm tra

- Hà Nội sắp hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, những F1 nào đủ điều kiện?

- Các dấu hiệu chuyển nặng F0 cách ly tại nhà cần lưu ý