Giáo sư Hoàng Tụy, một trong hai nhà toán học tiên phong trong việc xây dựng ngành Toán học Việt Nam, vừa qua đời lúc 15h30 chiều ngày 14/7/2019; hưởng thọ 92 tuổi.