Khi chúng ta đặt gương vào trong đĩa đựng nước, mặt trăng xuất hiện trong gương, nhưng đó đã không còn là mặt trăng mà chúng ta thấy trên bầu trời nữa, toàn bộ mặt trăng biến thành mặt trăng do 3 màu đỏ tươi, xanh ngọc bích, vàng kim tổ hợp thành. Màu đỏ chiếm hơn nửa diện tích mặt trăng, màu xanh chiếm một nửa nhỏ, màu vàng chỉ chiếm một bên. Mẹ nói màu đỏ đại biểu cho đảng Cộng sản (cờ của đảng Cộng sản màu đỏ), màu xanh đại biểu cho Quốc Dân đảng (cờ của Quốc Dân đảng màu xanh), màu vàng đại biểu cho màu sắc của Phật gia. Tôi sinh ra vào thập niên 60 của thế kỷ trước, từ nhỏ đã nhìn thấy mẹ “gọi” trăng, đều là màu đỏ chiếm nửa lớn diện tích mặt trăng. Sau này vào năm 2009, tôi cũng đã “gọi” mặt trăng và phát hiện màu của mặt trăng đã khác so với trước đây, phần diện tích bị màu đỏ chiếm đã thu nhỏ lại, màu xanh không thay đổi, diện tích màu vàng đang mở rộng. Bình thường dù là rằm tháng 07 hay rằm tháng 09, 11 tháng khác trong năm, bạn cũng không thể “gọi” được mặt trăng, tức là, cùng phương pháp đặt gương vào trong đĩa nước, mặt trăng nhìn thấy trong gương so với mặt trăng lúc bình thường nhìn thấy trên bầu trời là giống hệt nhau, không khác biệt gì, duy chỉ có ngày rằm Trung Thu tháng 08 mới có thể nhìn ra sự khác biệt so với mặt trăng lúc bình thường.