Theo thống kê chính thức của tổ chức Y tế Thế giới và viện Guttmacher (tổ chức nghiên cứu, chính sách thúc đẩy sức khỏe sinh sản và tình dục) năm 2017, số ca nạo phá thai trên toàn cầu là 55,7 triệu ca, trong đó số ca nạo phá thai không an toàn là 25,5 triệu ca. 97% số ca nạo phá thai không an toàn này là ở các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.