Các giọt dịch từ virus Vũ Hán có thể di chuyển xa đến 8 m, tờ The Epoch Times trích dẫn kết quả của một nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trong một bài báo được đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) ngày 26/3 vừa qua.