Giảng viên Hồng Kông: ‘Người Trung Quốc đại lục bị chính quyền lừa dối’