Tại sao gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không nặng 13.500 cân, gấp đôi binh khí của Trư Bát Giới, Sa Tăng?

Trong Tây Du Ký, gậy như ý của Tôn Ngộ Không có sức nặng là 13.500 cân, trong khi đó binh khí của Bát Giới và Sa Tăng đều nặng 5.048 cân. Chúng ta chỉ biết rằng 3 loại binh khí này rất nặng, nhưng ý nghĩa của những con số thì quả thực rất ít người biết.