Quý độc giả có thể ký thư thỉnh nguyện tại đây:

https://www.change.org/p/uk-home-office-uk-home-office-should-revoke-carri e-lam-s-family-citizenship